Minggu, 24 April 2011

Abdurrahman Bin auf : Sang Pemimpin Orang Orang Kaya Di Surga


Abdurrahman bin auf merupakan salah seorang dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga.  Beliau Juga termasuk  orang yang pertama kali masuk islam.  Abdurrahman bin auf  Termasuk orang kaya yang bersyukur, setelah dulunya   adalah orang fakir yang bersabar.

Abdurrahman  bin auf    hijrah  ke madinah dalam keadaan fakir,tidak memiliki apapun .Kemudian Rasulullah S.A.W mempersaudarakannya  dengan Sa’ad bin  rabi . Sa’ad pun menawarkan  kekayaannya  kepada Abdurrahman  Bin auf  dan menceraikan yang  paling cantik diantara istrinya dengan Abdurrahman Bin auf.

    Ketika itu Abdurrahman bin auf berkata kepada Sa’ad , Semoga Allah memberikan barakahNya kepadamu,keluargamu, da hartamu.  Akan tetapi , tunjukkan kepadaku  pasar,” maka diapun  pergi ke pasar untuk berjual beli dan mendapatkan keuntungan.  Tak lama  kemudian , dia menjadi orang kaya yang banyak harta nya, yang dia gunakan lagi  hartanya itu untuk berdagang  sampai ia menjadi pedagang yang besar Di Madinah .
      Kemudian setelah ia menjadi pedagang yang sukses, ia senantiasa bersyukur kepada Rabbnya dengan banyak bersedekah .Pada masa Rasulullah S.A.W ,Abdurrahman bin Auf menyedekakan sebagian hartanya ,empat ribu,kemudian disusul dengan empat  puluh ribu dinar , kemudian menyumbangkan lima ratus ekor kuda dijalan Allah dan bersedekah lagi dengan seribu lima ratus ekor kuda untuk berperang di jalan Allah dan kebanyakan hartanya berasal dari hasil perdagangannya .
        Abdurrahman Bin Auf benar benar menyadari keutamaan dan kenikmatan. Yang diberikan oleh Allah kepadanya.
       Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf  tidak bertambah hartanya kecuali dia  bertambah  rendah hati kepada saudaranya sesama muslim. Dikisahkan oleh sa’id Bin Husain ‘’Adalah Abdurrahman bin Auf  tidak dikenal  bila berada diantara budak budaknya ‘’
Abdurrahman Bin auf mempunyai sifat takut  kepada Allah  dengan meninggalkan sebagian besar hartanya karena hartanya tidak menyibukkannya dari ketaatan kepada rabbNya ,bahkan apabila bertambah Hartanya bertambah pula ketakutannya kepada Allah.
      Diantara rasa takutnya yang besar , Abdurrahman bin auf berkata,’’ kami diuji dengan kesempitan , lalu kami bersabar dan kami diuji dengan kelapangan lalu kami tidak bersabar.’’Termasuk pula diantara rasa takutnya yang besar, apabila didatangkan padanya tambahan harta yang baru ,dia memperbanyak kebaikan dan mendekatkan diri kepada Rabb pemilik langit dan bumi.
            Suatu Ketika ,ada seorang yang berkata,’’Seribu  unta ini didatangkan untukmu dari Mesir.
     Abdurrahman Bin auf pun berkata ,’’Ini semua sedekah bagi para janda Di Madinah’’
             Abdurrahman Bin auf bermimpi xengan sebuah mimpi yan akan mengingatkan  dekatnya ajalnya.Suatu ketika Abdurrahman Bin auf pingsan  ,sampai orang orang menyangka beliau telah meninggal.Merekapun berdiri di sisi beliau dan memuliakannya . tiba Tiba beliau sadar  dari pingsannya sambil Bertakbir, keluarganya turut bertakbir, kemudian  beliau bertanya kepada mereka
‘’Apakah baru saja aku pingsan?’’
‘’Ya’’ jawab mereka
        
Beliau  berkata lagi,’’kalian benar,ketika aku pingsan ada dua orang yang  membawaku pergi ,  keduanya nampak berperangai kasar dan jahat, mereka berkata ,’’ mari kita pergi ,kami akan menghakimimu  di hadapan Allah.”  Keduanya pun membawaku pergi sampai bertemu ddengan seorang laki laki , maka laki laki itu bertanya ,’’Kemana kalian hendak membawa orang itu?’’
       Keduanya menjawab  ,’’ kami akan menghakiminya  di hadapan Allah”
       Berkata orang itu,’’ kembalilah , karena dia termasuk orang yang  ditetapkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan dan ampunan , ketika mereka masih dalam perut ibu mereka dan sesungguhnya keturunannya itu akan diberi kesenangan  dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.’’
    Setelah itu Abdurrahman bin auf hidup selama satu bulan. Kemudian wafat pada tahun 32 H dan dikubur di perkuburan baqi’

Sumber: 10 Sahabat Pemetik Janji Surga


Pahlawan Jembatan Furat


Kisah ini terjadi  sepeninggal Rasulullah S.A.W, Tepatnya  dimasa kepemimpinan Khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq dan Umar Bin Khattab. Kaum muslimin meraih kemenangan gemilang atas  negeri Irak.
Tinta Emas   sejarah mencatat  nama panglima perang Khalid Bin walid dan Iyadl bin Ghunam dalam lembaran  sejarah kejayaan islam 
Sebelum melakukan penyerbuan  , terlebih dahulu panglima kaum muslimin mengirimkan  surat kepada para pemimpin kaum kafir . surat surat itu berisi ajakan untuk masuk islam atau tunduk dalam naungan islam ataukah saling berperang .’’ Perang tta masuk islam’’
Alhamdulillah dengan pertolongan Allah , tentara kaum muslimin berhasil menaklukkan  Parsi dengan gagah berani . pada saat itu parsi dan Romawi adalah dua negara adidaya yang memiliki bala tentara yang sangat tangguh . Dengan ditaklukkannnya Parsi ,maka wilayah yang berada dalam naungan pemerintahan Islam semakin luas dan dakwah tauhid dapat tersebar di bumi Allah .
Setelah berhasil menalukkan Parsi, panglima Khalid Bin Walid tinggal disana selama kurang lebih Satu tahun dua bulan . beliau berhasil memimpi kaum muslimin  menguasai kota hirah   dan berddakwah disana serta membangun markas tentara Islam.  Setelah itu beliau mempersiapkan tentara muslimin  untuk melakukan tugas berikutnya, yaitu Yarmuk Dan Romawi.
Maka tak berselang lama setelah itu bergeraklah tentara muslimin untuk berperang melawan tentara Romawi di Yarmuk .
               Alhasil,terjadilah pertempuran sengit di yarmuk .di tengah terjadinya pertempuran yang berkecamuk tersebut , tersiar kabar bahwa Khalifah Abu Bakr telah wafat . kekhalifahan  kemudian digantikan oleh amirul mukminin Umar bin Khattab  . kabar wafatnya kekhalifahan Abu Bakar As-shiddiq memang menyedihkan bagi tentara  muslimin,  tetapi mereka tetap bersemangat dalam pertemupuran.  Khalifah Umar saat itu menghendaki pergantian pimpinan pasukan untuk mengkader ( membentuk generasi penerus) dalam keemimpinan pasuakan .
Waktu  Kekhalfahan Umar pun terus berlangsung. Pasukan Abu Ubaidah bersama Khalid Bin walid  mendapatkan tugas baru untuk menghancurkan Romawi di Damaskus .  sementara itu di Syam masih banyak  tersisa pasukan musuh .
Khalifah Umar  kembali  mengirim pasukan untuk menghancurkan sisa pasukan  Parsi  dibawah pimpinan Mutsannah  Bin Haritsah . maka terjadilah peperangan kembali peperangan kembali di irak . pasukan parsi saat itu dikomandai  oleh panglima perang yang bernama Rustum . Kedua pasukan pun bertemu Di sungai Furat ( sekarang Eufrat  ).
Untuk memperkuat pasukan Mutsannah Bin Haritsah Khaliifah Umar  kembali mengirim pasukan  dibawah pimpinan Abu ubaidah  . Abu Ubaidah bersikeras untuk memperbaiki jembatan furat agar dapat mengarahkan pasukannya menyeberangi sungai furat  melalui jembatan Furat.   Keputusan bulatnya  untuk menyeberangi sungai Furat  itu ternyata  menimbulkan pro kontra.  Sebagian pasukan  tidak  setuju  bila tentara muslimin harus  menyeberangi  sungai Furat untuk Menggempur musuh dan sebagian lagi setuju.   Tapi keinginan Abu ubaidah tak dapat  bisa dibendung lagi, sehingga  dari pertempuran itu berakibat fatal, dimana gugurlah para pejuang  Islam sebanyak 4000 orang, sedang di pihak musuh sebanyak 6000 orang.

Mendengar berita pasukan kaum muslimin  bercerai berai, Khalifah  Umar  mengirimkan pasukannya kembali untuk membantu pasukan mslimin disana. Maka  pertempuran yang kedua kalinya  berkobar lagi.  Kali ini Strategi  Mutsannah Bin Haritsah lebih berhati  hati karena  mengambll pelajaran  dari rekan seperjuangannya yang gugur pada peristiwa jembatan Furat  yaitu Abu Ubaidah AS Saqafy.
Seluruh  pasukan muslimin  ia kumpulkan dan nasehati agar tetap bersatudan berani  menghadapi musuh.   Mutsannah Bin Haritsah bersiap dengan penuh kesiagaan . Setelah itu pasukan  Parsi  ditantangi untuk menyeberangi  jembatan furat untuk  menghadapi kaum muslimin .
Tatkala pasukan Parsi  mulai bergerak menyeberangi Furat , dengan cepat pasukan muslimin  menyerang mereka  dan memutuskan jembatan furat itu sehingga  pasukan Parsi  banyak yang tewas dalam pertempuran tersebut.  Akhirnya pasukan Persi dibawah komando panglima perang Rustum berhasil ditaklukkan . Rustum pada pertempuran itu juga terbunuh.   Panglima Mutsannah Bin haritsah mengalami luka luka disekujur tubuhnya dan akhirnya gugur sebagai seorang Syuhada (  Orang yang mati syahid ).
Kemenangan  gemilang  kaum muslimin  itu menjadikan hampir seluruh  negeri Parsi dapat  dikuasai oleh kaum muslimin . Pasukan pimpinan Mutsannah Bin Haritsah kemudian bergabung dengan pasukan  yang dipimpin oleh Sa’ad Bin Abi waqqash di Qaddisiyah  untuk  melanjutkan pertempuran  melawan kerajaan melawan kerajaan Parsi.

 Sumber : Majalah Al Wildan


Sabtu, 25 Desember 2010

Teknologi yang Terkait Dengan Sistem peredaran darah


    Spesifikasi darah yang unik mampu dimanfaatkan dalam bermacam macam aplikasi.  Misalnya penentuan golongan darah  atau untuk meneliti Penyakit Keturunan.  Akan tetapi,  seperti bagian tubuh lainnya, darah juga dapat mengalami kelainan dan gangguan . Oleh karena itu, diperlukan juga . pengobatan untuk mengatasinya.


     Golongan  darah dan pengujian keturunan

             Golongan darah  merupakan sifat yang diwariskan . oleh sebab itu, golongan darah ayah dan ibu dapat digunakan sebagai penentu golongan darah anak.  Sebaliknya golongan darah anak dapat digunakan untuk memprediksi golongan darah orantuanya  jika terjadi sengketa mengenai siapa orang tua dari seorang anak yang diperebutkan.


    Operasi jantung dan Pembuluh darah

       Operasi jantung dan pembuluh darah pertama kali dilakukan pada tahun 1930-an.Operasi jantung mulai berkembang setelah diciptakan mesinm seperti jantung pada tahun 1953 . selama operasi jantung , jantung dibuat tidak aktif. Sebagai gantinya,  dipasanglah mesin jantung yang berfungsi menggantikan fungsi jantung , memompa, dan memberi oksigen kedalam darah .  Mesin jantung ini memiliki saluran yang berhubungan dengan vena cava dan aorta. Mula mula , pompa mesin jantung menyedot darah dari vena cava jantung ( darah kaya CO2  ) untuk dibawa menuju ke oksigenator .di oksigenator , darah Diperkaya  dengan Oksigen dan diambil Karbon dioksidanya. Darah yang sudah kaya Oksigen dan Tidak Mengandung karbon dioksida dipompa menuju aorta dan dari aorta darah terpompa kedseluruh tubuh.

        Agar darah  tidak Menggumpal selama operasi , darah diberi heparin yang merupakan senyawa antikoagulan . setelah operasi selesai  dan sirkulasi darah kembali dikendalikan oleh jantung , maka aktifitas separin dinetralkan dengan menggunakan  protamin sulfat

         Orang yang mengalami sakit jantung koroner , dapat diatasi dengan Operasi Bypass. Sakit jantung koroner merupakan sakit jantung yang diakibatkan oleh terhambatnya suplai darah ke jantung karena pembuluh darah yang membawa darah Ke Jantung tersumbat oleh lemak dan atau garam garaman. Operasi Bypass  pembuluh Koroner Merupakan Proses pencangkokan  pembuluh darah baru dari aorta menuju ke jantung.  Pembuluh darah yang dicangkokkan ini dari pembuluh darah kaki.    Transpotasi jantung

        Transplantasi jantung adalah Mengganti jantung  pasien   yang sudah Rusak dengan jantung baru yang masih baik.  Keberhasilan transplamtasi Jantung pertama kali dilakukan pada 3 Desember 1967.  Dr. Christian Barnard mengambil jantung Seorang  pasien yaitu Louis Washkansky yang rusak dan Menggantinya dengan jantung yang masih baik Dari seorang Wanita yang Meninggal akibat Kecelakaan.. operasi ini Merupakan cikal bakal berkembangnya transpalantasi Jantung. Sampai saat ini telah Banyak berhasil Dilakuakan Transplantasi Jantung.


       jantung Buatan

          Implantasi Jantung buatan pada pasien pertama kali dilakukan oleh Barney Clark pada 2 Desember 1982, 15 tahun  serelah keberhasilan Transplantasi Jantung . jantung  buatan yang Berhasil diimplementasikan adalah jantung Buatan  yang Diberi nama Jarvik-7. nama ini Diambil dari nama pembuatnya , Yaitu Dr. Robert K. Jarvik.


Sumber:  Biologi Untuk SMA Kelas XI, Penerbit Erlangga        


    

Pengendalian Pemanasan Global

       Konsumsi  total bahan bakar Fosil di dunia meningkat sebesar 1 persen per tahun  .langkah langkah yang dilakukan atau yang sedang Didiskusikan saat ini  tak ada yang dapat mencegah pemanasan global dimasa depan . tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi Efek yang Timbul sambil melakukan langkah langkah untuk mencegah semakin  Berubahnya Iklim Dimasa depan.
         Kerusakan yang Parah dapat diatasi dengan berbagai cara . daerah pantai dapat Dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut.  Cara lainnya, Pemerintah dapat  menjaga hewan dan tumbuhan  dengan tetap menjaga habitatnya, mengosongkan tanah yang belum Dibangun  dari selatan ke utara.   Spesies Spesies dapat secara perlahan lahan berpindah sepanjang Koridor ini menuju ke habitat Yang Lebih dingin.
       Ada Dua Pendekatan  utama  untuk Memperlambat semakin Bertambahnya gas Rumah Kaca , pertama mencegah Karbondioksida dilepas Ke atmosfer  dengan menyimpan gas Tersebut  atau Komponen Komponen  karbonnya ditempat lain.   Cara ini
Disebut Carbon Sequestration ( Menghilangakan karbon)  dan yang Kedua adalah Melakukan Persetujuan Internasioana.

      Cara yang paling mudah Dilakukan Untuk Mencegah Pemanasan global adalah  dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi.  Hal in  dilakuakn karena Pohon dapat Menyerap karbon diosida, memecahnya melalui Fotosintesis  dan menyimpan karbon dalam kayunya.  Di seluruh Dunia, Tingkat  Perambahan hutan telah mencapai Level yang Menghawatirkan.  Di banyak area , tanaman yang Tumbuh Kembali Sedikit  sekali karena tanah telah kehilangan Kesuburannya karena Diubah Menjadi menjadi lahan pertanian dan pembangunan Rumah tinggal. Langah yang dapat kita lakukan Untuk Mengatasi hal Ini adalah Dengan Melakukan reboisasi atau Penghutanan Kembali yang dapat Berperang Mengurangi Bertambah jumlahnya Gas Rumah Kaca.
       Gas Karbondioksida dapat dihilangakan secara langsung . Caranya adalah dengan menyuntikkan gas Tersebut Kedalam  sumur sumur Minyak untuk  mendorong Minyak Bumi Keluar dari Permukaan.   Injeksi juga Bisa dilakukan untuk Mengisolasi gas ini  di bawah tanah Seperti dalam sumur minyak, lapisan batu bara atau aquifer .  hal ini telah dilakukan  disalah Satu anjungan pengobaran Lepas Pantai Norwegia,  dimana Karbon Dioksida  yang Terbawa Ke Permukaan bersama gas alam Ditangkap dan Diinjeksikan Kembali Ke Aquifer  sehinnga Tak dapat Kembali Ke permukaan.
         Hal Kedua yang dapat dilakukan adalah  melakukan Persetujuan Internasioonal  . Persetujuan Internasional di perlukan Untuk Mensukseskan Pengurangan Gas gas Rumah kaca . Di tahun 1992,   pada Earth Summit di Rio De janeiro  , brazil, 150 negara berikrar untuk Menghadapi gas Rumah kaca  dan Setuju Untuk menjermahkan Perjanjian Ini Kedalam Suatu Perjanjian yang Mengikat.  Pada tahun1997 Di jepang , 160 Negara Merumuskan persetujuan yang Lebih kuat Yaitu Protokol Kyoto. 
        Perjanjian ini yang belum Di Implementaikan menyerukan Kepada 38 negara Negara Industri yang Memegang Persentase yang paling  besar dalam melepaskan gas gas rumah kaca  ,  untuk  memotong emisi Mereka ke Tingkat 5 Persen dibawah emisi tahun 1990.  Pengurangan Ini harus dicapai Pada tahun 2012. Pada Mulanya , amerika Serikat mengajukan Diri Untuk Melakukan pemotongan Emisi Lebih Besar , menjanjikan pengurangan emisi hingga 7 persen dibawah  Emisi tahun 1990. 
       Akan tetapi, -pada tahun 2001, presiden Amerika Serikat yang baru Terpilih , George  W. Bush mengumumkan Bahwa perjanjian Untuk Melakukan Pengurangan Karbon dioksida Tersebut menelan biaya yang sangat Besar . ia juga Menyangkal dengan Menyatakan Bahwa Negara Negara berkembang tidak Dibebani Dengan  persyaratan Karbon Dioksida Ini .   Protokol Kyoko  tidak Berpengaruh apa apa  bila Negara Negara Industri  yang Bertanggung jawab menyumbang 55 persen dari emisi gas Rumah kaca Tidak Meratifikasikannya.   Persyaratan itu  berhasil  di penuhi Ketika pada tahun  2004, presiden rusia  Vladimir Putin meratifikasi Perjanjian Ini Memberikan jalan untuk Berlakunya Perjanjian Ini  mulai 16 Februari 2005.


         
         
 

        

Pencemaran Lingkungan: Jenis Jenis dan Pencegahannya

Pencemaran Merupakan Penambahan segala macam Subtansi Ke lingkungan yang berakibat  Menganggu atau Merugikan manusia Atau makhluk hidup lainnya . Pencemaran Lingkungan Disebabkan oleh bahan pencemar yang disebut Polutan.  Suatu zat dapat Menjadi Polutan jika Kadarnya Melebihi Batas Normal.. Pencemaran dapat Dibedakan Menjadi 4 macam , yaitu Pencemaran tanah , Pencemaran Udara, Pencemaran air, dan Pencemaran Suara. 
        Pencemaran Air dapat terjadi karena Masuknya Makhluk hidup lain Ke dalam air . Pencemaran air juga dapat Diartikan sebagai Proses Perubahan tatanan air yang Disebabkan Oleh Aktivitas manusia atau Faktor alam Sehingga Menyebabkan  kualitas air turun dan air menjadi  tak berguna lagi . Pencemaran air dapat Menyebabkan terjadinya Penurunan kualitas air. Penurunan Kualitas Air ditandai Dengan adanya Perubahan Warna  bau  dan rasa.
         Pencemaran air dapat Membahayakan   kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya . akibat yang Ditimbulkan oleh pencemaran tertentu  yang diantaranya adalah pencemaran         fisik , misalnya oleh Limbah panas dari buangan pabrik yang menyebabkan suhu Perairan Meningkat sehingga menyrbabkan kematian hewan dan tumbuhan.
          Pelepasan gas dari Zat zat telah beracun lain yang  radioaktif, baik Disengaja maupun tidak, yang Mencemarakan atmosfer menimbulkan polusi udara . Sumber Penting pencemaran Udara Berasal dari alam adalah gas Metan (CH4) dan COyang Berasal dari rawa rawa.   Contoh dari Pencemaran Udara antara lain Pemanasan Global , Hujan asam, dan penipisan Lapisan ozon.
         Polutan yang mencemari tanah antara lain berasal dari limbah Rumah tangga dan industri . Pencemaran tanah dapat Menyebabkan menurunnya Tingkat kesuburan tanah dan terjadinya Erosi.
        Suara suara yang Melebihi suara Normal  yang didengar  mannusia biasa Disebut Dengan Polusi Udara.  Sumber Pencemaran Suara antara lain adalah suara Mesin pabrik , kendaraan Bermotor, dan Suara Musik Keras. Akibat dari Pencemaran Suara antara lain adalah meningkatnya gangguan Pernapasan dan tekanan darah.
         Pencemaran Lingkungan merupakan Suau hal yang tak dapat dihindari. Adapun hal yang dapat kita lakukan dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan  pertama, Melakukan Pendidikan lingkungan dan menumbuhkan  etika Lingkungan .  Menumbuhkan etika Lingkungan merupakan salah satu cara Mencegah Pencemaran Lingkungan . Etika Lingkungan merupakan  suatu kebijakan Moral manusia  dalam Memandang lingkungan Sekitarnya. Kedua,   Menegakkan Hukum dan Undang undang.  Indonesia telah menetapkan UU Nomor  3 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Undang Undang tersebut  dibuat Untuk mencegah Terjadinya Kerusakan Lingkungan.
        Hal  tersebut tak akan bisa Terwujud tanpa kerjasama dari Semua pihak dalam rangka Mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan . oleh karena itu kita perlu menanamkan Sikap Cinta Terhadap lingkungan Sejak Dini dan  menjaga  ekosistem yang terdapat di lingkungan .tersebut.

Sumber  : LKS Utama Biologi 
     

Kamis, 23 Desember 2010

4 Komikus Top Jepang


Eh,eh kalian Udah Tahu Nggak orang Dibalik Beberapa Komik Top  Jepang Seperti One Piece  dan Narutu? Kalo kalian Belum tahu silahkan Simak Ulasan dibawah ini.   Disini kalian Bakal tahu orang dibalik Kesuksesan Komik Jepang Tersebut  Dan Moga moga dapat Menginspirasi Kalian Menjadi Seorang Komikus seperti  Mereka. Tetaplah Berkarya Anak Bangsa.

Masashi Kishimoto

          Masashi Kishimoto adalah pencipta Naruto.  Ia lahir pada  8 November 1974 di Okayama , Jepang . Sejak Kecil Masashi telah kecanduan Menggambar., namun setelah usianya menanjak dewasa  dia bisa menentukan cita citanya sebagai Mangaka alias Kartunis.  Sebagai anak kecil ia sangat suka doraemon; sebagai remaja ia sangat kecanduan dengan karya Mangaka  Akira Toriyama, Si pencipta Dragon Ball  dan Katsuhiro Otomo si pencipta manga akira.

         Naruto Bukanlah karya Pertama Kishimoto, semasa di perguruan  tinggi Seni , dia telah membuat kartun pertamanya , Karakuri, yang disertakannya untuk Bersaing merebut award hot step (  sebuah penghargaan bulanan yang diberikan oleh  majalah komik Shonen Jump kepada para Mangaka amatir) dan Ternyata Karakuri bisa memenangkan penghargaan tersebut. Sebuah nasib  yang meluruskan mimpinya sebagai Mangaka.

       Selulus Perguruan tinggi,  Kishimoto berkerja keras  untuk  mewujudkan komik Naruto yang kemudian dikirimkannya ke Shueisha pada 1996,  dan pada 1999 dimuat secara bersambung di majalah Shonen Jump sehingga meledak seperti saat ini.

           Terkait dengan setting manga Naruto, Kishimoto mengakui bahwa desa  Konohagakure digambarkan secara spontan tanpa berpikir panjang, juga mengakui bahwa Naruto dibuat tanpa setting waktu yang jelas,   hingga ia  bisa mencampur semua unsur Kebudayaan kini dan Lampau . namun yang jelas ia takkan memasukkan senjata api ke dalam Naruto .   dan untuk semua itu ,   dia  harus sering sering ke taman atau menonton pertunjukan kabuki  untuk memperkaya Referensunya


Eichiro Oda

           Sejak kecil Oda telah bercita cita menjadi mangaka. Alasannya Sederhana  ia tak mau menjadi karyawan perusahaan manapun . dan niat itu di cetuskannya saat ia masih berumur empat tahun.   Selain mengambar , masa kecilnya diisi  dengan  mengoleksi serangga dan bermain sepakbola.. dirinya tak suka matematika namun sangat senang pelajaran kesenian.
            Eiichiro Oda  lahir pada tahun 1975 : tanggal 1 Januari ,  dikota Kumamoto , Jepang; menikah dengan Chiaki Inaba. Seperti telah dikilaskan sebelumnya, cita cita menjadi mangaka ysng ditsbuhksnnys pada usia 4 tahun  itu terus dinyalakan dan diusahakannya.  Dasar berbakat hebat,  pada  usia 17 tahun ia telah bisa mendapatkan penghargaan Jun-nyuusen.   Penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi kedua  dalam acara semi tahunan  pencarian bakat mangaka yang diadakan Weekly Jump dan Monthly Jump,  Tezuka Awards Ke 44  pada tahun 1992.  hasil karyanya yang meraih penghargaan  tersebut di ber judul Wanted !
           
         
       Setahun kemudian , pada tahun 1993 , Oda menggarap  Karya  profesionalnya yang pertama : Kami kara Mirai No Present (   Hadiah tuhan dari masa depan ). Mangaka ini diterbitkan oleh Majalah komik dua bulanan Jump Original pada edisi bulan oktober.   Manga  pro- nya yang kedua , Ikki Yakou , yang juga terbit pada bulan yang sama,  mendapat penghargaan tertinggi Nyuusen  dalam Hot- Step Award , juga semacam kontes pencarian bakat yang diadakan secara bulanan. 
       Setelah sempat setahun kuliah, pada tahun 1994  Oda memutuskan pergt ke Tokyo  unyuk menjadi mangaka sejati.   Dan jalan pertamanya adalah menjadi tiga orang penulis Jump :  Shinobu Kaitani, Masaya Tokuhiro, Dan Nobuhiro Watsuki . pada pengenalan ini Oda sempat  membuat  manga pendek, Monster , yang diterbitkan pada  tahun 1994.
         Tahun Emas Oda adalah  1997. pada tahun inilah  karya monumentalnya , One Piece  lahir . Untuk pertama kalinya  One Piece diterbitkan oleh Shonen Jump dan akhirnya menggemparkan Jepang dengan beberapa rejor penjualan yang fantastis dan akhirnya bisa menyihir para penikmat manga

Tite Kubo
       Pencipta Manga Nleach ini Bernama asli Noriaki Kubo. Selain Tite Kubo ia juga memiliki Beberapa nama samaran  Taito Kubo dan Kubotite. Kubo Tite lahir pada tanggal 26  Juni 1977. mangaka Idolanya adalah si pembuat manga Loveless Yun Kouga.
          Manga Pertama  Kubo Diciptakan Semasa ia SMA.  Manga itu Bernama Zombie Powder  . Ia Mengikutkannya pada kontes Shonen Jump , namun ia gagal Meraih juara . walau Begitu Seorang Editor Majalah Tersebut Mengontraknya  Untuk menindaklanjuti manga nya tersebut Sehingga  Sempat diterbitkan di Shonen Jump  tahun  1999.  Serial ini Sempat Dikumpulkan  menjadi empat tankobon,  sebelum dihentikan peredarannya Karena Tidak Pupuler. 
            
Nobuhiro Watsuki
       Pencipta Manga Samurai X  ini  lahir Pada Tanggal 26 Mei  1970  di Nagaoka , Prefektur Niigata ,Jepang.   Yang Telah Menyalakan  jiwa mangaka dalam dirinya adalah  abangnya sendiri.    Disaat si abang Bosan dengan Hobinya, ia tetap  bersemangat Berkat  para mangaka idolanya seperti Osamu Tezuka dan Fijiko F. Fujio.
      Semasa SMA  Nagoka Nobuhiro pernah Memenangkan Hot Step  Award melalui karyanya Podmark.  Selanjutnya ia pernah menjadi Asisten mangaka Hikaru No Go , Takeshi Obata, Eichiro Oda, dan Hiroyaki Takei ( Shaman King ) . 
       Karya Profesional  Nobuhiro Sebagai Seorang mangaka adalah  Crescent Moon In  the Warring States. Manga Ini Bercerita tentang Guru Kenshin, Seijuro Hiko.  Kemudian pada tahun 1992,  saat Shueshia Jump Mencari bakat baru , Nobuhiro Mengirimkan 31 halaman awal  Rorouni Kenshin . judulnya Rorouni:  The Meji Swordsman Romantic Story.  Manga Inilah Yang Membuat Karirnya Menanjak.
Setelah  itu , ia   juga membuat  Sebuah Manga Bergaya Koboy, Blaze West.  Manga ini Berhenti Penerbitannya Sebelum tamat. Ia juga membuat Manga Yang Berjudul Buso Renkin  yang Berkisah tentang Seorang bocah yang  berusaha menyelamatkan Seorang Cewek  dari  Homunculus,  Monster :Pemakan Manusia.   Kemudian ada Meteor Strike, tentang anak yang menjadi super gara gara kepalanya Tertimpa pechan Meteor.  Pada tahun 2005  Nobuhiro Membuat manga yang  terinspirasi oleh Kisah  Frankenstein  yang bercerita Tentang Orang mati yang bisa hidup Kembali.

Sumber:  10 Bestseller Manga

Selasa, 21 Desember 2010

Membuat Halaman Web Sederhana


INTERNET LINKS

Btn Latjinta
Kendari

Category
Link
Agama
http://www.hidayatullah.com
Berita
http://www.kompas.com
Musik
http://anto-jakarta.blogspot.com/
Film
http://www.21cineplex.com
Games
http://www.freegamepick.com
Sepakbola
http://beritabola.com/
Desain Grafis
http://www.ilmugrafis.com/
Ensikopedia
http://www.wikipedia.orgMicrososft Word dapat digunakan untuk Membuat Halaman Web Sederhana . Dalam latihan ini kita akan membuat halaman web yang berisi beberapa Hyperlink . Hyperlink dapat digunakan untuk pergi kealamat web Tertentu  hanya dengan mengklik alamat Web tersebut.
Ketika kita membuat dokumen biasa, tampilannya adalah  Print Layout. Nah, untuk membuat Dokumen web Kita perlu menggantinya dengan Klik   View >  Web Layout.

Memilih Tema
Tema atau Theme merupakan suatu kesatuan elemen Design  dan Skema warna seperti gambar, latar belakang , daftar , warna Hyperlink , tabel, heading style dan sebagainya . Untuk memilih tema langkah langkahnya adalah sebagai  berikut.

 1. Klik Menu Format, kemudian  pilih Theme
 2. Kemudian pilih tema yang anda inginkan Dengan Mengklik Choose   a  theme
 3. Kemudian Klik Ok
 4. Lalu ketikkan judul halaman , misalnya Internet Link. Atur huruf  dan warna  sesuai dengan selera anda.
 5. Beri sebuah garis mendatar dengan langkah langkah berikut
  1. Klik Disamping Teks Internet Links
  2. Pilh Ikon Border
  3. Kemudian Klik Horizontal Line.
 1. Bila perlu , tambahkan foto atau hal hal yang dianggap perlu . misalnya,  alamat email anda.

   
Membuat tabel
     Untuk membuat teks Terlihat rapih, kita dapat mengaturnya kedalam bentuk tabel. Adapun langkah langkahnya adalah sebagai berikut.
 1. Buatlah tebel, misalnya 2 X 10
 2. Kemudian Ketiklah beberapa Link yang anda inginkan
 3. Kemudian Klik Menu table > Table  autoFormat
 4. Kemudian klik salah satu tabel Style yang anda inginkan. Setelah itu tekan OK

Menyimpan File dengan Format HTML
Setelah Selesai mengatur halaman web , selanjutnya simpan File tersebut dengan  format HTML agar bisa dibuka dengan Mozilla Fiefox. Langkahnya adalah sebagai berikut.

 1. Klik Menu File Kemudian Klik Save as
 2. Tentukan nama Drive, Folder, dan nama Filenya
 3. Pada Save as Type Piilih Web Page (*.htm;*html) .
 4. Kemudian Klik Save
 5. Selanjutnya file tersebut  bisa dibuka dengan Mozilla Firefox.

Sumber: Kreatif Menggunakan Microsoft Word